Interpretation of 1H-NMR Spectra and Conformational Analysis of 1-Cyclohexhlorotic acid,


Dodoff N., Shopova M., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , KARACAN N.

II.Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri kongresi Kırıkkale,Türkiye, 20 - 23 Haziran 1998

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri