Management of Locally Advanced Cervical Cancer


ONAN M. A.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği & Milli Onkoloji Merkezi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 9 - 11 Ekim 2015

  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan