Hentbol Alt Yaş Grubu Avrupa Şampiyonalarının Seçilmiş Değişkenler Bakımından Gelişiminin İncelenmesi


BİLGE M., DELİCEOĞLU G. , AKARÇEŞME C. , BON M.

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 Kasım 2020