EĞİTİM FONKSİYONU VE NÖRON SAYISININ YAPAY SİNİR AĞI PERFORMANSINA ETKİSİ: OPERASYON BAZLI TEZGÂH ATAMA PROBLEMİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Kayır Y., Adıgüzel B.

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 February 2022, vol.1, pp.374-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.374-379
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde Yapay Sinir Ağları pek çok farklı disiplinde, geniş uygulama alanına sahiptir. Ancak bu kara kutu halen analitik olarak açıklanamayan bileşenler içermektedir. Bunlardan biri veri setinin yapısına ve uygulayıcının tecrübesine bağlı olan “eğitim fonksiyonu ”dur. Bir diğeri ise ağ yapısındaki tüm bileşenlerle ilişkili olan gizli katman “nöron sayısıdır. Bu çalışmada, operasyon bazlı tezgâh atama probleminin çözümü için oluşturulan bir yapay sinir ağı, farklı eğitim fonksiyonları ve gizli katman nöron sayılarıyla eğitilmiş ve bu iki faktörün ağ performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, tek gizli katmanlı bir ağın eğitimde, gizli katman nöron sayısını arttırmanın öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği ancak eşik değerin aşıldığı durumlarda, eğitim fonksiyonuna bağlı olarak, negatif etki yaratabileceği belirlenmiştir. Seçilen eğitim fonksiyonu türüne göre değişmekle birlikte, tekrarlı denemelerin ağ performansını artırabildiği, eğitim fonksiyonu seçiminde veri seti yapısının ve ağın kullanım amacının dikkate alınması gerektiği görülmüştür.