Faz I periodontal tedavinin kronik periodontitisli hastalarda tükürük beta galaktozidaz düzeyleri ve ağız kokusu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi


aliyev b., TÜTER G.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Bilimsel Kongresi-Uluslararası-, 17 - 18 Kasım 2017