Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri


Creative Commons License

Yüksel G. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Okullarımızda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bir bölümünü sınıf rehberlik programları ve bu programda belirlenen kazanımlar temel alınarak uygulanan grup rehberlik etkinlikleri oluşturmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 09/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yeni sınıf rehberlik programı uygulamaya konmuştur. Bu programın genelinde akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanları ve bu gelişim alanlarının altında da yeterlik alanları belirlenmiştir. Daha sonra her bir sınıf düzeyi için gelişim ve yeterlik alanları temel alınarak kazanımlar belirlenmiştir. Sınıf rehberlik programında her bir sınıf düzeyinde 36 kazanım olmak üzere toplamda 468 kazanım bulunmaktadır. Kazanımların öğrencilere aktarılmasında grup rehberliği etkinlikleri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu’nun ortak çalışmasıyla her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirilmiştir. Bu kitapta sırasıyla; 1. Sınıf Rehberlik Programı’ndaki kazanımlara ilişkin örnek etkinlikler geliştirilirken dikkat edilen hususlar 2. Etkinliklerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 3. İhtiyaç duyulan etkinliklerde öğrencileri gruplara ayırmak için kullanılabilecek gruplara ayırma örnekleri 4. Özel gereksinimli öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar 5. Her bir kazanım için geliştirilen Örnek Etkinliklere yer verilmiştir.