Sismik Bariyer Modellerinin Elastik Ortamda Dalga Yayılışına Etkileri


KIRTEL O., ÇELEBİ E., FIRAT S.

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi (ACE), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 11 - 13 Ekim 2006