Ankara Çevresindeki Kaplıca Sularında Florür ve İyodürün Hazırladığımız Seçici Elektrotlarla Tayini


KALAYCI Ş., EKMEKCİ G., Somer G.

6. Elektrokimya Günleri Eskişehir, (2005)., Eskişehir, Turkey, 29 June - 01 July 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes