Bitirme ve Cila İşlemlerinin Polimer Yapılı Restoratif Materyallerin Yüzey Mikrosertliğine Etkisi


EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I. , ERGÜN G. , EKİCİ M. A.

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017