Thyroid malignancy risk of incidental thyroid nodules in patients with non thyroid cancer


YALÇIN M. M. , EROĞLU ALTINOVA A. , ÖZKAN Ç., TÖRÜNER F. S. , AKTÜRK M. Y. , AKDEMİR Ü. Ö. , ...Daha Fazla

AVRUPA ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ, 16 - 20 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri