States of Student Nurses to Asses the Professional Practice Abilities


GÖÇMEN BAYKARA Z. , ÖZTÜRK D., EYİKARA E.

1. International Congress on Nursing, 16 - 18 Mart 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri