Sıralama Ölçme Düzeyinde Ölçülmüş İki yönlü Olumsallık Tablolarında CATANOVA İçin Farklı Skor Sistemlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma


OLMUŞ H. , ERBAŞ S.

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 Mayıs 2013