MOBİLYA ÜRETİMİ YAPAN KÜTAHYA İL’İNDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

BÜLBÜL R., GÖKBULUT N., ONGAN A., Kılıçarslan S.

LTEK-VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 - 19 September 2022, pp.425-436

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.425-436
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Mobilya imalatı sektörü, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre “tehlikeli” sınıftaki işyerleri arasında yer almaktadır. Sınıflandırmanın ehemmiyetine göre mobilya sektöründeki iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu bilinçle; Kütahya İl’inde faaliyette bulunan 7 farklı mobilya işletmesinde değişik kademelerde çalışan, tamamen tesadüfî yöntemle seçilen toplam 50 çalışana anket uygulanmıştır. Anket sonuçları, SPSS 24.0 (Sosyal bilimler için istatistik programı) programı ile analiz edilmiştir. Söz konusu ankette, katılımcıların; Demografik özellikleri, kalıcı sağlık sorunları, bedensel engel durumları, sigara kullanım durumları, medeni hal & eğitim durumlarına göre tablo ve çizelgeler oluşturulmuştur. İş kazalarının boyutları, elektrikli alet ve makinelere ait çalışma kılavuzlarının, makine ve ekipmanlarına ait çalışma kılavuzlarının, makine koruyucularının takılı ve sağlam durumda bulunmasının, duman detektörü bulunmasının, yangın tatbikatlarının sıklığının, ilk yardım bilgisinin ve gerekli donanımının eğitim durumuna göre dağılımları çizelgeler oluşturularak değerlendirilmiş, yorumlanmış ve çalışanların bilinç düzeyleri ele alınmıştır. Çalışma sonucunda; ankete katılanların tümünün erkek, %74’ünün (37 kişi) evli, eğitim düzeylerinin ise %46’sının lise mezunu bireylerin yoğunlaştığının bilgileri elde edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına göre; elektrikli alet ve makinelere ait çalışma kılavuzlarının, yangın tatbikatlarının sıklığının, ilk yardım bilgisinin ve gerekli donanımının yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Kılavuzların okuma kültürünün kazanılması, gelişen teknoloji ile birlikte QR kodları ve görsel sunum ile desteklenmesi önerilmektedir. Mobilya imalatı sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin; ilk yardım ve doğal afetlere yönelik hizmet içi eğitimlere yer verilmesi, tatbikat sayısının arttırılması bu kapsamda yıllık planlamalarına dahil edilmesi gerekir. Mobilya üretiminde ihtiyaç duyulan inovasyonların yapılması ve işletmelerin varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için önem arz etmektedir.