Evliya Çelebi’nin Gözünden Osmanlı Elçisi Kara Mehmed Paşa’nın Viyana’da Kabulü İle Osmanlı Elçi Kabullerine Dair Bir Kıyaslama


CAN M.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri