Karotid atardamar Doppler sinyalleri üzerinde en büyük Lyapunov üstel ve ilinti boyutu hesabı


YILMAZ D., GÜLER N. F. , MUSAPAŞAOĞLU H., KIRBAŞ İ.

Kaos ve Karmaşık Sistemler I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey