Evaluation of H5P Interactive Content Types in Terms of Foreign Language Teaching


Sarıgül K.

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), Ankara, Turkey, 17 - 20 June 2021, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Although the cognitive process of language learning remains the same, the number of tools that can be used to support language teaching and learning is increasing day by day and constantly developing. There are thousands of digital tools that can be used in education and training, and many of these tools have features that can be used to improve reading, listening, writing and speaking skills in language teaching. The most important task in choosing the right tools and using the selected tools effectively in language teaching falls to the language teachers. When the text of "The Digital Framework for Language Teachers" developed by Cambridge Assessment English is examined, it is seen that teachers are expected to have the skills of "Designing Learning", "Delivering Learning" and "Evaluating Learning" and to improve themselves in these subjects. In this paper; H5P, which is one of the tools that will help language teachers in designing instructional content, using it during lessons and assessment, and which is on the list of 100 most used tools in education, will be discussed. H5P is a free and open-source project developed for the easy creation, sharing and reuse of HTML5 content by anyone. More than 40 interactive content types have been developed within the scope of the H5P project and presented to use with examples. In this study, the H5P project and the types of interactive content developed within the scope of the project are mentioned; It has been emphasized which of these content types can be used in the development of reading, listening, writing, speaking skills and in teaching vocabulary.

Dil öğrenimininim bilişsel süreci aynı kalmakla birlikte dil öğretimini ve öğrenimini desteklemek amacıyla kullanılabilecek araçların sayısı her geçen gün artmakta ve sürekli gelişmektedir. Eğitim ve öğretimde kullanılabilecek binlerce dijital araç mevcuttur ve bu araçlar içerisinden birçoğu dil öğretiminde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Doğru araçların seçilmesi ve seçilen araçların dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmasında en önemli görev ise dil öğreticilerine düşmektedir. Cambridge Assessment English tarafından geliştirilen “Dil Öğretmenleri İçin Dijital Çerçeve (The Digital Framework for Language Teachers)” metni incelendiğinde, öğretmenlerden “Öğrenmeyi Tasarlama”, “Öğrenmeyi Sağlama” ve “Öğrenmeyi Değerlendirme” becerilerine sahip olmalarının ve bu konularda kendilerini geliştirmelerinin beklendiği görülmektedir. Bildiride; öğretim içeriği tasarlama, derste ve değerlendirmede kullanma konusunda dil öğreticilerine yardımcı olacak araçlardan biri olan ve eğitimde en çok kullanılan 100 araç listesinde yer alan H5P ele alınacaktır. H5P, HTML5 içeriklerinin herkes tarafından kolayca oluşturulması, paylaşılması ve yeniden kullanılması amacıyla geliştirilen ücretsiz ve açık kaynak bir projedir. H5P projesi kapsamından 40’tan fazla etkileşimli içerik türü geliştirilmiş ve örnekleriyle birlikte kullanımına sunulmuştur. Bu çalışmada H5P projesine ve proje kapsamında geliştirilen etkileşimli içerik türlerine değinilmiş; bu içerik türlerinden hangilerinin okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesinde ve kelime öğretiminde kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.