Şişman, A., Uzel, N., Gül, A. (2016). Biyoloji öğretmen adaylarının yazılı, görsel, işitsel medya kullanımının biyoçeşitlilik okuryazarlıklarına ve akademik başarılarına etkisi. , 28-30 Eylül 2016,


ŞİŞMAN A., UZEL N., GÜL A.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye