Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özellikleri İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


GÜÇLÜ N. , Ramazan A., Ömür Ç.

VI. Eğitim Yönetimi Forumu, 5 - 07 Kasım 2015