Spor Eğitimi Alan Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


KURTİPEK S. , ÖZER U., YENEL İ. F.

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (USBAK), 10 - 13 Eylül 2015