Donuk omuzda skapular mobilizasyonun eklem hareketleri üzerine akut etkisi pilot bir çalışma


DÜZGÜN İ., TURGUT E., KAFA N. , ELBASAN B. , OSKAY D. , KANATLI U.

4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9 - 11 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text