AUDITORY AND VISUAL INTERACTION WITH TOYS: A STUDY WITH 4-5 YEARS OLD CHILDREN


Şık A., Yavuz C.

INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 18 - 19 July 2021, vol.1, no.1, pp.249-265

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.249-265
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

From the moment babies are born, the processes of interaction with the world begin. In the infancy stage, this interaction is mostly through sounds, while parents at this stage buy toys that make light or rattle sounds to their babies. In the first childhood period, which is between the ages of 3-6, the toys played by children who come out of the infancy stage also vary. It can be said that these tools have a large share in the development of children in this period when games and toys occupy an important place. Although the interaction with the product is the result of a multidimensional action, the primary step in the formation of information about the product or a subject is perception. Considering the user group of toys as children, it is important that toys designed for children appeal to other senses such as hearing and touch, as well as being visually striking. Questioning the effect of auditory and visual elements, which have an important place in children's perception, through toys constitutes the primary goal of the study. Considering that the concept of sound is one of the design components of the toy, it is necessary to act consciously while deciding about the sound that will come out of the toy. This study, which examines the interactions of 4-5 years old children with toys, was conducted with children in pre-school education institutions under the supervision of their teachers. Total of 72 children (37 boys and 35 girls), who continue their education in Bursa İnegöl Zübeyde Hanım Kindergarten and Ankara, Gölbaşı TOKİ Kindergarten, were asked specific questions over six toys, and the findings were interpreted

Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren dünya ile etkileşim süreçleri de başlamış olur. Bebeklik evresinde bu etkileşim daha çok sesler aracılığıyla olurken, ebeveynler bu evredeki bebeklerine ışıklı veya çıngırak gibi ses çıkartan oyuncaklar almaktadır. 3-6 yaş aralığı olan ilk çocukluk döneminde ise bebeklik evresinden çıkan çocukların oynadığı oyuncaklar da değişkenlik göstermektedir. Oyun ve oyuncakların önemli bir yer kapladığı bu dönemde çocukların gelişiminde bu araçların payının büyük olduğu söylenebilir. Ürün ile etkileşim çok boyutlu gerçekleşen bir eylemin sonucu olmakla birlikte, ürün hakkında veya bir konu hakkında bilginin oluşmasının öncelikli basamağı da algıdır. Oyuncakların kullanıcı kitlesini çocuklar olarak düşündüğümüzde çocuklara yönelik tasarlanan oyuncakların da görsel açıdan dikkat çekici olmasının yanında, işitme ve dokunma gibi diğer duyularına da hitap etmesi önem arz etmektedir. Çocukların dış dünyayı algılamasında önemli bir yeri olan işitsel ve görsel öğelerin etkisinin oyuncaklar üzerinden sorgulanması, çalışmanın öncelikli amacını oluşturmaktadır. Ses kavramının oyuncaktaki tasarım bileşenlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, oyuncaktan çıkacak sese karar verilmesi noktasında bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı bakış açısıyla 4-5 yaş grubu çocukların oyuncaklarla işitsel ve görsel açıdan etkileşimlerinin irdelendiği bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarla, öğretmenleri gözetiminde yapılmıştır. Bursa İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu ve Ankara, Gölbaşı TOKİ Anaokulunda eğitimlerine devam eden 37 erkek, 35 kız olmak üzere toplam 72 çocuğa belirlenen altı oyuncak üzerinden belirli sorular sorulmuş, elde edilen verilerin analizi yapılarak, bulgular yorumlanmıştır.