Panoramik ve el bilek radyografileri ile yaş tayininde Cameriere yöntemlerinin Türk Toplumuna uygulanabilirliği


ÜÇOK C. Ö. , GÜNGÖR K. , KARATAŞ M. S. , altunkaynak b.

Oral Diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 Nisan 2017