elâtin temelli hidrojele hapsedilen Pseudomonas aeruginosa 78 bakterisinin nitrat üretiminin takibi


YOLTAY N., AYDIN B. , ASLIM B. , PULAT M.

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye