”Şekilden Türe Kaside Tarzı”


ÇELTİK H.

Kasideye Methiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, Türkiye, 27 Nisan 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye