Beta Tipi Bir Stirling Motorunun Hava Çalışma Akışkanı ile Performans Testleri


Sağlam N., AKSOY F., SOLMAZ H. , YILMAZ E., BABAGİRAY M., ÖZGÖREN Y. Ö.

International Symposium on Automotive Science and Technology, 5 - 06 Eylül 2019