Medial Longitudinal Ark Yüksekliği, Subtalar Açı ve Postural Stabilite Arasındaki İlişki