PERFORMANSA DAYALI LOJİSTİK KAPSAMINDA DİNAMİKBİR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: SAVUNMASANAYİNDE BİR UYGULAMA


Creative Commons License

Ağdaş M., Gencer C. , Bali Ö.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.24, no.432, pp.413, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 432
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17482/uumfd.554102
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.413

Abstract

Gelişmiş teknolojiye sahip savunma sistemlerinin tedarik edilmesi ve yaşam döngüsü içerisinde sürdürülebilirliği lojistik süreçler açısından her geçen gün daha maliyetli ve karmaşık olabilmektedir. Performansa Dayalı Lojistik (PDL), tedarik zinciri ve lojistik vasıtasıyla sistemlerin desteklenmesi ve tedarik edilmesi için ortaya konulan yeni yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşım, son kullanıcı ihtiyacının operasyonel hazır bulunuşluk açısından belirli performans hedefleri dikkate alınarak ve daha uygun maliyetle karşılanmasına önem vermektedir. Performans değerlendirilmesi için kullanılan parametrik ve parametrik olmayan birçok araç ve yöntem kullanılmaktadır. Parametrik olmayan yöntemler arasında en çok tercih edilen analiz yöntemi ise Veri Zarflama Analizi (VZA)’dır. VZA, karar verme birimlerinin performans ve göreceli etkinliklerini değerlendirmek için kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Bu çalışmada, gerçek bir örnek olay çalışması ele alınmıştır. PDL stratejisi kapsamında yerli akü üreticisi firmaların geçmiş yıllara ait verileri dikkate alınarak dinamik bir performans değerlendirmesi yapılmıştır. Performans değerlendirmesi için VZA ile Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksinden yararlanılmıştır. Çalışmada, yerli 12 adet akü üretici firmanın geçmiş dört yıllık verileri dikkate alınmış ve iki adet girdi ile iki adet çıktı faktörü kullanarak etkinlikleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yalnızca bir akü üreticisi firmanın tüm dönemlerde etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.