Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu Sürecinde Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Bir Model Uygulama Topluluklar


BOZKURT Ö. F. , GÜLEN Ş. B. , BERİKAN B. , HAVA K., ÇAKIR H.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20 - 22 Mayıs 2015