Model Bir Katı Oksit Yakıt Pilinin (KOYP) Performansına Etki Eden Faktörlerin Sayısal İncelenmesi


İLBAŞ M. , ABDÜSSELAMOĞLU B.

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye