ANTIPLATELET ACTIVITY OF ISOLATED FLAVONOLS FROM SALSOLA GRANDIS AERIAL PARTS


KÜÇÜKBOYACI N., ÇALIŞ İ., ÖZKAN Y. , OLĞAÇ S.

ISOPS 12th, 26 - 29 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri