Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı


GÜYER T. , GÜNBATAR M. S. , GELİBOLU M. F.

6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium, 4 - 06 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri