3-6 yaş çocuğu olan babaların çocuklarıyla ilişkilerinin incelenmesi (Gaziantep örneklemi).


Güzel H., TÜFEKCİ AKCAN A.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26 - 27 Nisan 2019