Bis(5-Klor,2-Hidroksiasetofenonpropansülfonilhidrazonato)Pd(II) Kompleksinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması,Antibakteriyel Özelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisininİncelenmesi


ÖZBEK N., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , Altun A. F.

IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017