Ayrık Tekil Konvolusyon Yöntemi ile İki Boyutlu Isı Probleminin MATLAB Ortamında Çözümü


Alyavuz B.

International Journal of Engineering Research and Development, vol.1, no.1, pp.56-62, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study summarizes the discrete singular convolution (DSC) method and its implementation to two dimensional transient heat conduction problem. Dirichlet type boundary conditions are used in the calculations. A MATLAB® code is prepared for the numerical calculations and graphical representations. Steady state condition is solved by the method of separation of variables in order to compare the results. 

Bu çalışma ayrık tekil konvolusyon yöntemini ve iki boyutlu ısı yayılma denklemine uygulanmasını özetlemektedir. Sayısal hesaplamalarda Dirichlet tipi sınır şartları kullanılmıştır. Bir MATLAB® kodu yardımıyla sayısal hesaplamalar ve grafik sunumlar oluşturulmuştur. Karşılaştırma amaçlı olarak denge durumundaki plak durumu için değişkenlerin ayrıştırılması yöntemiyle de çözüm yapılmıştır.