FARKLI TOPOGRAFİK TUTULUMU OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ


ŞİMŞEK A. , APAYDIN U. , ELBASAN B.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 Şubat 2018