Mediastene Metastaz Yapan Ekstratorasik Malignitelerin Tanısında EBUS TBİA nın Yeri


ÖZTÜRK A., YILMAZ A., AKTAŞ Z., DEMİRAĞ F., YILMAZ DEMİRCİ N.

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, 17 - 21 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text