Olanzapin İle Meige Sendromu Geliştiği Düşünülen Bir Hasta: Olgu Sunumu


KUTLUTÜRK P., KARADAĞ R. F. , EKMEKCİ ERTEK İ. , COŞAR B.

4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KOngresi, 14 - 17 Mart 2019