İnflamatuar Akciğer Hastalıklarında Egzersizle Ortaya Çıkan Yanıtta Kemokinlerin Rolü


TAHAN F., KARAASLAN İ. Ç. , ASLAN A. T. , KİPER E. N. , KALAYCI Ö.

XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey