İnflamatuar Akciğer Hastalıklarında Egzersizle Ortaya Çıkan Yanıtta Kemokinlerin Rolü


TAHAN F., KARAASLAN İ. Ç. , ASLAN A. T. , KİPER E. N. , KALAYCI Ö.

XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye