Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Etik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları


Özer Keskin M. , Aksakal E., Yücetürk C.

1. Uluslararası Etik Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2020, ss.33

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33

Özet

Bu çalışmada Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin

etik kavramına yönelik algılarının metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma olgu

bilim araştırma desenine göre planlanmıştır. Yüz yüze ve online formatta hazırlanan anket formunda

öğrencilerden “Etik …… gibidir, çünkü……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde

içerik analizinden yararlanılmış ve tüm veriler üç araştırmacı tarafından bağımsız analiz edilmiştir.

Değerlendiriciler arasında görüş ayrılığı olması durumda uzlaşı çalışması yapılmıştır. Çalışmaya 17 farklı

anabilim dalında öğrenim gören toplam 282 eğitim fakültesi öğrencisi katılmış bu formların 249’ü

değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma 182 (%73,09) kadın, 67 (%26,91) erkek öğrencisi ile

gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler tarafından kullanılan metaforlar ortak özellikleri bakımından farklı

kavramsal kategoriler altında toplanmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin etik kavramı ile ilgili en çok

ahlak, kural, doğruluk, toplum, su, kanun, vicdan ve insan metaforlarını tercih ettiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Metafor, etik, eğitim fakültesi