Artan dozlarda metilfenidat uygulamasının sıçan hipofizinde dopamin D2 reseptör salınımına etkisi


GÖZİL R., Erdoğan D., ELMAS Ç. , Giray S., TAKE KAPLANOĞLU G. , BAHÇELİOĞLU M. , ...More

17. Uluslararası Dünya Anatomi Kongresi, 16 - 19 August 2009

  • Publication Type: Conference Paper