Artan dozlarda metilfenidat uygulamasının sıçan hipofizinde dopamin D2 reseptör salınımına etkisi


GÖZİL R., Erdoğan D., ELMAS Ç. , Giray S., TAKE KAPLANOĞLU G. , BAHÇELİOĞLU M. , ...Daha Fazla

17. Uluslararası Dünya Anatomi Kongresi, 16 - 19 Ağustos 2009