Antrenörlerin Çokkültürlülüğe İlişkin Tutumlarının İncelenmesi


KARAKÜÇÜK S. , KARAMAN M. , AKGÜL B. M. , PAKTAŞ Y.

14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri