Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Genel Biyoloji Laboratuvarında uygulanan açık uçlu deneylere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi


ÇALİŞ M. , Bağrıyanık E. K. , ÜNVER M. C. , KARTAL S.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye