SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞREBCİLERİNİN MOBİL SAĞLIK KAVRAMI (M-SAĞLIK) KAVRAMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KOÇ M., OSKAY D.

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri