ATLETİZM YAPAN ÇOCUKLARIN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSELUYGUNLUK TEST SONUÇLARININ VE BAZI ANTREPOMETRİKÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Pekel H. A. , Balcı Ş. S. , Arslan Ö., Bağcı E., Aydos L., Tamer K.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.427-438, 2007 (Peer-Reviewed Journal)