The effects of Receptor Tyrosine Kinase and JAK STAT pathway inhibitors in colon cancer cell lines


YAR A. S. , ALP E., MENEVŞE E. S.

Molecular MedicineConference (MMC), 19 - 22 Aralık 2012

  • Yayın Türü: Bildiri