HCCI Motorda RON20 Yakıtı Yanmasının İncelenmesi Kısım 2 Kimyasal Kinetikler ve Paralel Hesaplamalı CFD Kullanımı


YÜCESU H. S. , CAN Ö., ÇINAR C. , YAVUZCAN H. G. , ÖNDER M.

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2012