SPOR LISESI ÖĞRENCILERINDE BAŞA ÇIKMA STRATEJILERINI AÇIKLAMADA BILIŞSEL ESNEKLIĞIN ROLÜ


YARAYAN Y. E. , İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , KOZAK M., ÇELİK B.

16. SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 31 Ekim - 03 Kasım 2018