Süt molar dişlerde Endosequence amputasyonunun başarısının değerlendirilmesi


ATABEK D. , AKTAŞ N.

2nd International Hipocrates Congress on Medical end Health Sciences, 28 - 30 Haziran 2019