Kürtün Granodiyoriti’ndeki ayrışmış kaya malzemesinin sınıflandırılmasında ve mühendislik özelliklerinin tahmin edilmesinde elastik dalga hızının kullanılması


CERYAN Ş., TÜDEŞ Ş., CERYAN N.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2007 (Scopus)