Gamma Dağılımına Sahip Yanıt Değişkenli Model için Smooth Testler


ÖZONUR D. , AKDUR H. T. K. , BAYRAK H.

EYİ 2016, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri