Gamma Dağılımına Sahip Yanıt Değişkenli Model için Smooth Testler